W zakładce Super KJS publikujemy Regulamin imprezy, Harmonogram czasowy oraz link do platformy Inside PZM w celu wypełnienia zgłoszenia. Nie trzeba być zarejestrowanym użytkownikiem. Z pewnością ważną i oczekiwaną informacją jest to, że dopuszcza się sportowe opony szutrowe nieposiadające znaczka „E”.

1. Rajd Sokólski – Super KJS