Regulamin Uzupełniający 1. Rajdu Sokólskiego – Super KJS

Harmonogram Czasowy – po komunikacie dyr. nr 2

Lista Zgłoszeń

Komunikat Dyrektora nr 1

Schemat parku Serwisowego JPG

Schemat parku Serwisowego PDF

Komunikat Dyrektora nr 2

Lista Startowa

 

Rejestracja zgłoszenia – Inside PZM


Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 17 września 2018

ZAMKNIECIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 8 października 2018 godz. 24.00

DATA PUBLIKACJI LISTY ZGŁOSZEŃ
Środa, 10 października 2018 na www.rajdsokolski.pl

DATA PUBLIKACJI HARMONOGRAMU OA i BK-1
Środa, 10 października 2018 na stronie www.rajdsokolski.pl

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1
Czas: Sobota, , 13 października 2018 godzina 9.00 – 12.00, wg harmonogramu

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: Parking przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1
Czas: Sobota, 13 października 2018 godzina 09.15 – 13.00, wg harmonogramu

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 13 października 2018
 OS 1/3/5: godz. 13.00-16.00
 OS 2/4/6: godz. 13.00-16.00

DATA 1. POSIEDZENIA ZSS
Miejsce: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1
Data: Sobota, 13 października 2018 godz. 16.10,

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Sobota, 13 października 2018 godz. 16.30,

CEREMONIA STARTU
Miejsce: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1
Data: Sobota, 13 października 2018 po stawce RO, ok. 17.30

ODPRAWA UCZESTNIKÓW I SZKOLENIE Z PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA W RAJDACH
Miejsce: przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki
Czas: Sobota, 13 października 2018 godz. 16.45,

START SUPER KJS
Miejsce: PKC 0,
Czas: Niedziela, 14 października 2018 po stawce RO, ok. godz. 10.30

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 16:30,

CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD
Miejsce: przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki
Czas: Niedziela, 14 października 2018 po stawce RO, ok. godz. 17:30,

META SKJS
Miejsce: PKC 6C, Park zamknięty – wjazd/ Plac Kościuszki w Sokółce
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 17.00,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 18.00,