Regulamin Uzupełniający 1. Rajdu Sokólskiego

Harmonogram Czasowy

Lista Zgłoszeń

Komunikat Dyrektora nr 1

Schemat parku Serwisowego JPG

Schemat parku Serwisowego PDF

Komunikat Dyrektora nr 2

Lista Startowa

 

Rejestracja zgłoszenia – Inside PZM


Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 17 września 2018

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 8 października 2018 godz. 24.00

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
Poniedziałek, 8 października 2018 godz. 24.00

PUBLIKACJA LISTY ZGŁOSZEŃ
Środa, 10 października 2018 na stronie www.rajdsokolski.pl

PUBLIKACJA HARMONOGRAMU OA i BK-1
Środa, 10 października 2018 na stronie www.rajdsokolski.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁOW DOTYCZĄCYCH PILOTA
Sobota, 13 października 2018, do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1
Czas: Sobota, , 13 października 2018 godzina 9.00 – 12.00, wg harmonogramu

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: Parking przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1
Czas: Sobota, 13 października 2018 godzina 09.15 – 13.00, wg harmonogramu

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 13 października 2018
 OS 1/3/5: godz. 13.00-16.00
 OS 2/4/6: godz. 13.00-16.00

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Sobota, 13 października 2018 godz. 16.30,

CEREMONIA STARTU
Miejsce: Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1
Data: Sobota, 13 października 2018 godz. 17.00

START RAJDU
Miejsce: PKC 0, przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1,
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 10.00

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 16:00,

CEREMONIA ROZDANIA NAGRÓD
Miejsce: przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 16:10,

META RAJDU
Miejsce: PKC 6D, Park zamknięty – wjazd/ Plac Kościuszki w Sokółce
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 16.30,

BADANIE KONTROLNE BK-2
Parking przy Biurze zawodów – Parking przy Urzędzie Miejskim w Sokółce ul. Plac Kościuszki 1
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 17:00,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Niedziela, 14 października 2018 godz. 18:00,