Regulamin Uzupełniający 2. Rajdu Sokólskiego

Harmonogram czasowy

Rejestracja zgłoszenia – Inside PZM


KOMUNIKATY:

Komunikat nr 1  – AKTUALIZACJA 18.10.2019r.

Komunikat nr 2

Komunikat nr 3

INFORMACJE:

Informacja nr 1

 

DECYZJE:

Decyzja nr 1

LISTY:

Lista startowa

Lista zgłoszeń RO

Lista zgłoszeń RO i Super KJS


Wyniki

WYNIKI ONLINE

Klasyfikacja końcowa oficjalna RO

Klasyfikacja końcowa nieoficjalna RO


Ważne daty i terminy:

OTWARCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek, 23 września 2019

ZAMKNIĘCIE LISTY ZGŁOSZEŃ
Poniedziałek,  14 października 2019 do godz. 24.00

TERMIN ZAMÓWIENIA DODATKOWEJ POWIERZCHNI W PARKU SERWISOWYM
Poniedziałek, 14 października 2019 do godz. 24.00

PUBLIKACJA LISTY ZGŁOSZEŃ
Czwartek, 17 października 2019 na stronie www.rajdsokolski.pl

PUBLIKACJA HARMONOGRAMU OA i BK-1
Czwartek, 17 października 2019 na stronie www.rajdsokolski.pl

TERMIN PODANIA SZCZEGÓŁóW DOTYCZĄCYCH PILOTA
Sobota, 19 października 2019, do czasu odbioru administracyjnego

ODBIÓR ADMINISTRACYJNY I WYDAWANIE DOKUMENTÓW DO ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Miejsce: Biuro rajdu,  Urząd Miejski w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, Sokółka,
Czas: Sobota, 19 października 2019 godzina 9.00 – 11.00, wg harmonogramu

 

PROGRAM ZAPOZNANIA Z TRASĄ
Czas: Sobota, 19 października 2019
 OS 1/3/5: godz. 13.00-16.00
 OS 2/4/6: godz. 13.00-16.00

BADANIE KONTROLNE BK 1
Miejsce: parking przy Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, Sokółka,
Czas: Sobota, 19 października 2019 godzina 9.15-13.00, wg harmonogramu

OPUBLIKOWANIE LISTY STARTOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, biuro zawodów (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Sobota, 19 października 2019 godz. 16.30,

CEREMONIA STARTU
Miejsce: przed Urzędem Miejskim w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, Sokółka
Data: Sobota, 19 października 2019 godz. 17.00.

OTWARCIE PARKU SERWISOWEGO
Miejsce:  parking przy Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, Sokółka,
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 07.00. Wjazd do godz. 9.00

START RAJDU
Miejsce: PKC 0, parking przy Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Plac Kościuszki 1, Sokółka,
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 10.00

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI PROWIZORYCZNEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 15.30,

CEREMONIA METY
Miejsce: przy Urzędzie Miejskim w Sokółce, ul. Plac Kościuszki
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 15.40,

META RAJDU
Miejsce: PKC 6D, Park zamknięty – wjazd/ Plac Kościuszki w Sokółce
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 16.00,

BADANIE KONTROLNE BK-2
Miejsce: przy parku zamkniętym w Sokółce, ul. Plac Kościuszki,
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 16.15,

OPUBLIKOWANIE KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ
Miejsce: Oficjalna Tablica Ogłoszeń, Biuro imprezy (UM Sokółka) oraz na stronie www.rajdsokolski.pl
Czas: Niedziela, 20 października 2019 godz. 17.00,