Bardzo dziękujemy za wsparcie ze strony Pani Burmistrz Sokółki, która objęła Honorowym Patronatem 2. Rajd Sokólski.

Już w najbliższy weekend miasto Sokółka zostanie odwiedzona przez ponad 40 załóg z całej Polski i wystartują w ostatnich podlaskich szutrach w tym sezonie. To właśnie w Urzędzie Miasta będzie znajdować się Biuro Rajdu, a na zewnątrz będzie usytuowany park serwisowy. Ponadto to właśnie tam odbędzie się zarówno uroczysta Ceremonia Startu jak i Ceremonia Mety rajdu.

 

Burmistrz Sokółki – Patronat Honorowy 2. Rajdu Sokólskiego