W najbliższą sobotę podczas zapoznania z trasą zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich zawodników o przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Na wniosek mieszkańców Gmin Sokółka i Kuźnica otrzymaliśmy zgodę na zorganizowanie rajdu pod warunkiem zapewnienia przez władze bezpieczeństwa na drodze w dniu zapoznania. W tym celu na trasach będzie można spotkać policję, która za nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego będzie karała zawodników.

Bardzo prosimy o poważne potraktowanie powyższych informacji. Nieprzestrzeganie ich może skutkować tym, że mieszkańcy nie wyrażą zgody na zorganizowanie kolejnej edycji rajdu.

!!! Informacja do zawodników !!!