Dziękujemy Staroście Powiatu Sokólskiego za objęcie Patronatem Honorowym 2. Rajd Sokólski. 
Bardzo nam miło, że władze pomagają i wspierają nasze rajdy. Dzięki takim ludziom możemy wspierać motorsport w Polsce!
Starosta Powiatu Sokólskiego – Patronat Honorowy 2. Rajdu Sokólskiego